Flora

the-fauna-and-flora-of-schiermonnikoogOp Schiermonnikoog vind je een hele selectie aan vegetatie, bloemen, planten en dieren. Er is natuurlijk het strand met de duinen, die bevinden zich langs de kust met de Noordzee. De familie Von Bernstorff liet vorige eeuw dennen aanplanten voor houtproductie, daarnaast zijn er ook spontaan ontstane loofbossen met voornamelijk berken. In deze bossen is het aangenaam wandelen, het hele jaar door. In het oosten van het eiland vind je kwelders, die ontstaan door ‘verlanding’ van de wadbodem. Slib dat door de vloed is meegevoerd, stapelt zich op en bevat typische kwelderplanten, zoals zeekraal, lamsoor en Engels gras. Aan de zuidkant van het Nationale Park kun je de wadden zien, deze slik- en zandplaten groeien telkens het opkomende water nieuw materiaal aanbrengt. Daarnaast zijn er op Schiermonnikoog ook polders te vinden en de Westerplas, een zoetwaterplas met brede rietkragen en tal van vogelsoorten.

Wat betreft planten is dit waddeneiland een ware ontdekkingstocht, met unieke soorten en prachtige bloemen. In de duinen kun je vanaf mei orchidee├źn zien bloeien. Daarnaast vind je er ook het hondsviooltje en de Spaanse ruiter. In juli kleuren de duinen op het strand roze door het duizendguldenkruid. In de herfst zie je overal in het bos de paddenstoelen bovenkomen. Ooit al van kabouterwasplaat, duivelsbroodrussula, gekraagde aardster of gele knolamaniet gehoord? Het zijn allemaal paddenstoelen en zwammen die je op Schiermonnikoog kunt treffen.

Fauna

Dat je vogels kunt spotten op Schiermonnikoog is wel een understatement! Het is een waar vogelparadijs, met meer dan 300 soorten broed-, wad- en trekvogels. Je kunt er tal van verschillende soorten meeuwen spotten, lepelaars, visdieven en allerlei soorten zangvogels. Onder de wadvogels vallen de kanoet, zilverplevier en groenpootruiter. In de herfst en winter doen tal van trekvogels het eiland aan tijdens hun jaarlijkse tocht. Om de duingebieden op een natuurlijke manier te beheren heeft Natuurmonumenten in 2015 een kudde van acht Sayaguesa runderen geïntroduceerd. Het zijn rustige en sociale dieren die mensen gewoon zijn, mits een veilige afstand gerespecteerd wordt.